Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Wielkie Udostępniony przez: Agnieszka Stawińska Odsłon: 2
Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo Udostępniony przez: Agnieszka Stawińska Odsłon: 8
Zapytanie ofertowe - Wykonanie wraz z montażem 2 tablic informacyjnych w zakresie promocji projektu pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 24
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 (2) Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 18
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 31
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 25
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych (2) Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 33
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 35
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 31
Przebudowa drogi powiatowej 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 51
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 31
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 42
Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 40
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 69
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 39
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 65
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 63
Dostawa soli drogowej niezbrylającej typ DR Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 64
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 72
Budowa systemu organizacji ruchu w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 76
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 84
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach zadania: Budowa systemu organizacji ruchu w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 84
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 110
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 109
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 135
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno" w ramach zadania: "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice - Wijewo 3823P Włoszakowice - Boszkowo" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 131
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 139
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 143
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 137
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 123
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 150
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 155
Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356.00 km) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 159
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 151
Zamówienie z wolnej ręki na "Dostawę paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 138
Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 152
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 149
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 153
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 171
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 182
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 166
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 179
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 177
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 190
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 185
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 184
Dostawa soli drogowej niebrylającej typ DR Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 186
zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem 4 tablic informacyjnych w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 191
Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 187
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 208