Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356.00 km) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 3
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 5
Zamówienie z wolnej ręki na "Dostawę paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 3
Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 11
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 13
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 17
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 30
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 29
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 28
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 35
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 39
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 42
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 45
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 44
Dostawa soli drogowej niebrylającej typ DR Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 37
zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem 4 tablic informacyjnych w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 44
Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 58
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 55
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 95
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 87
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna" na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 116
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 83
„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 89
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 65
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 63
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 60
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 69
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 66
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 86
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 78
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 67
Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w miejscowości Wilkowice Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 116
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 116
Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 105
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 92
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 97
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 240
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 149
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 165
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 148
Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Krzemieniewo Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 138
Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna- II etap Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 139
Dostawę kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 130
Dostawa soli drogowej niezbrylającej typ DR Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 115
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3903P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 173
Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Osieczna Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 156
Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna- II etap Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 200