Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 19
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 14
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 23
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 25
Dostawa soli drogowej niezbrylającej typ DR Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 32
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 34
Budowa systemu organizacji ruchu w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 40
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 47
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach zadania: Budowa systemu organizacji ruchu w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 48
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 71
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 73
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 91
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno" w ramach zadania: "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice - Wijewo 3823P Włoszakowice - Boszkowo" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 87
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 96
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 102
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 95
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 91
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 107
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 114
Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356.00 km) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 114
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 109
Zamówienie z wolnej ręki na "Dostawę paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 101
Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 112
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 115
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 117
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 134
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 138
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 125
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 139
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 140
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 146
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 147
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 146
Dostawa soli drogowej niebrylającej typ DR Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 141
zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem 4 tablic informacyjnych w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 149
Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 147
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 170
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 160
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 161
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 155
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 205
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 190
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna" na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 228
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 186
„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 193
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 166
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 164
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 161
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 173
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 168