Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa soli drogowej niezbrylającej typ DR Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 0
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 3
Budowa systemu organizacji ruchu w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 9
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 13
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach zadania: Budowa systemu organizacji ruchu w ramach projektu: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 17
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 36
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 44
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno" w ramach zadania: "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice - Wijewo 3823P Włoszakowice - Boszkowo" Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 52
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo Udostępniony przez: Małgorzata Wilczkowiak Odsłon: 58
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 66
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 62
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 61
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 73
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 75
Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356.00 km) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 78
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 74
Zamówienie z wolnej ręki na "Dostawę paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 67
Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 80
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 82
Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 83
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 102
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 104
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 95
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 105
Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 106
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 111
Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 115
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)- etap II Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 114
Dostawa soli drogowej niebrylającej typ DR Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 105
zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem 4 tablic informacyjnych w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 114
Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej w zakresie promocji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 119
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 130
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 126
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 126
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 122
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 168
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 155
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna" na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo" Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 186
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 153
„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 158
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 135
Dostawa betonu asfaltowego: - warstwa ścieralna AC 11S, - podbudowa AC 16W Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 132
Dostawa chudego betonu do stabilizacji podłoża o wytrz. 5 MPa Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 128
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K-1 65 Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 138
Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 135
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 155
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 152
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 135
Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w miejscowości Wilkowice Udostępniony przez: Kinga Golembka Odsłon: 186