Zarząd Dróg Powiatowych

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z instrukcją obsługi naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu przedmiotowe:

Po lewej stronie nagłówka znajduje się logo ogólnopolskiej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jako bezpośrednie przejście do serwisu.


Po prawej stronie nagłówka znajduje się logo CDN jako bezpośrednie przejście do strony internetowej Centrum.
W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w naszym biuletynie należy skorzystać z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnionymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.
Stopka strony

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca następujące informacje:
a) adres, telefon, e-mail redakcji BIP
b) informacje o dacie ostatniej aktualizacji i ilości osób, które odwiedziły serwis
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525 69 80, 525 69 79
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik

mgr inż. Marian Kaczmarek

tel. 65 525 69 81
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z-ca Kierownika

mgr inż. Jarosław Dokurno

tel. 65 525 69 82

Główny Księgowy

mgr Maria Koszowska

tel. 65 525 69 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ksiegowość i Kadry

Anna Nawrocka

tel. 65 525 69 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

mgr Alina Twardowska-Wójcik

tel. 65 525 69 80 

Zamówienia Publiczne

mgr Małgorzata Wilczkowiak

mgr Kinga Golembka

tel. 65 525 69 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Techniczny

Wiesław Rajch

mgr inż. Gizela Dzieżgwa

mgr inż. Tomasz Knop

tel. 65 525 69 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obwód Drogowy

ul. Energetyków 10
64-100 Leszno
tel. 65 529 42 41

Kierownik Obwodu Drogowego

Bernard Grześko

Majster

Hieronim Cugier

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie jest jednostką organizacyjną Powiatu Leszczyńskiego i zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 392 km.

 

Swym zasięgiem obejmuje gminy:

 • miasto i gmina Osieczna
 • miasto i gmina Rydzyna
 • gmina Lipno
 • gmina Krzemieniewo
 • gmina Święciechowa
 • gmina Wijewo
 • gmina Włoszakowice


Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zatrudnia 21 osób, co przedstawia poniższy schemat organizacyjny:

 

Przedmiotem naszego działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową
 • przygotowywanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu
 • przygotowywanie warunków zamówienia publicznego na wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań
 • pełnienie funkcji inwestora
 • zarządzanie pasem drogowym, koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • ewidencja dróg i obiektów mostowych
 • koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i administracji rządowej
 • kierowanie i prowadzenie robót związanych z zimowym utrzymaniem
 • utrzymywanie przejezdności dróg
 • wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu
 • wprowadzanie ograniczeń w ruchu kołowym z uwagi na stan techniczny drogi
 • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez innych użytkowników
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie drogi
   

Pobierz